Bitisanje u poslovnom okruženju predstavlja situaciju u kojoj morate da održavate visok nivo profesionalnosti i lepog ponašanja. Pored svakidašnjih situacija u poslovnom okruženju, predstavljamo vam niz saveta za džentlmensko ponašanje na poslu.

Prva i osnovna stavka koja se tiče posla jeste ta da jedan džentlmen nikada neće lagati pri sastavljanju beleške o sebi i svojim postignućima. Prilikom dolaska na razgovor o eventualnom zaposlenju džentlmen će uvek doći odeven kao da je došao na taj posao. Na taj način jasno se daje na znanje da se pored sposobnosti za dati posao od njega može očekivati i savršena urednost. Nakon obavljenog razgovora, bonton nalaže slanje e-maila kojim će izraziti zahvalnost na prilici koja mu je bila ukazana.

Sledeće važno pravilo jeste da, jedan džentlmen nikada ne upada u tuđu kancelariju nenajavljen ili bez kucanja čak i u situaciji kada su vrata kancelarije otvorena. Takođe, džentlmen nikada ne sme da dozvoli da ‚‚pozajmi‚‚ hemisjku olovku bez da prethodno pita ili obavesti kolegu. Naime,  kancelarisjki materijal Beograd i beogradske firme vezuje za redovno korišćenje od strane zaposlenih, pa se u skladu sa tim može dogoditi situacija da vaš kolega, u nedostatku kancelarijskog materijala, nakon vaše ‘’pozajmice’’ ostane bez istog pa je nužno neophodno da ga prethodno obavestite o korišćenju njegovog radnog materijala.

Zatim, uvek povedite računa da nakon završetka svog rada ostavite uredan radni sto ili da nakon korišćenja fotokopir mašine istu dopunite papirom ukoliko je to neophodno. Održavanje urednosti kancelarije odražava vaše vaspitanje, pa se u skladu sa tim potrudite da se predstavite u najboljem svetlu.

Pridržavanje vrata. Ovo je običaj koji nam je ostao još iz starijih vremena, a nekada se smatrao za osnovnu kulturu. Stvari su se tek malo promenile u moderno doba. Umesto da bude gest isključivo džentlmena prema dami, danas je ljubazno da bilo koji zaposleni pridrži vrata svojim kolegama, saradnicima, partnerima i slično. Prosto pravilo je: osoba koja prva stigne do vrata, pridrži ih otvorenim dok ostali iz grupe ne prođu, nezavisno od pola.

Nikada ne zaboravite da u random okruženju mora postojati kolegijalnost i lepo ponašanje. Zato se uvek vodite time da, ono kako se ponašate na poslu, odražava vašu ličnost i kulturu van okvira kancelarije.